นายสมศักดิ์ ศิริธรรม มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ เป็นผู้แทนหัวหน้าคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45