นายสมศักดิ์ ศิริธรรม #นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ อุปนายกสมาคมกีฬาฯ
เป็นผู้แทนหัวหน้าคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”
พร้อมด้วย นายสาคร หอมวัฒนวงศ์ ผอ.กกท.สมุทรสงคราม
นายศักดา โกมลวานิช ที่ปรึกษา
นายสมเกียรติ สูงสถิตานนท์ ที่ปรึกษา
พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ณ สนามติณสูลานนท์