#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับ #นายชชวิน_นามีผล
#ที่ได้เหรียญเงิน #ชนิดกรีฑา #ประเภทพุ่งแหลน
ใน #การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45
“สงขลาเกมส์”
#ภาพเก่า #ระยะไกล