✨#ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งเหรียญเงิน🥈 ✨
ของชนิดกีฬากรีฑา ประเภท ทศกรีฑา
จาก #จ่าเอกโยธิน_รื่นสุคนธ์ นักกีฬา
#การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ_ครั้งที่_45
“สงขลาเกมส์”