แสดงความยินดีผู้ได้เหรียญเงินทุ่มน้ำหนักหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ปีที่45