แสดงความยินดีผู้ได้เหรียญเงิน กรีฑาพุ่งแหลน สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45