ชมรมบาสเกตบอล จังหวัดสมุทรสงคราม

การแข่งขันบาสเกตบอลชาย สมุทรสงคราม พบกับ สมุทรสาคร