ชมรมมวย จังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีเปิดการแข่งขันชกมวย ณ สนามมวยเวทีชั่วคราว อบต.ท่าคา

การแข่งขันชกมวยไทยต้านภัยยาเสพติด