ชมรมกีฬาว่ายน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ ศรัทธาสมุทร สวิมมิ่ง คัพ ครั้งที่ 1

พิธีเปิดโครงการแข่งขันว่ายน้ำเด็ก และเยาวชนต้านยาเสพติด สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1