ผลวอลเลย์บอลชายหาด เพชรบุรี 2 สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

ผลวอลเลย์บอลชายหาด กาฬสินธฺ์ สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

ผลวอลเลย์บอลชายหาด พัทลุง สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

แสดงความยินดีผู้ได้เหรียญเงิน กรีฑาพุ่งแหลน สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

แสดงความยินดีผู้ได้เหรียญทอง กีฬามวยปล้ำ สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

แสดงความยินดีผู้ได้เหรียญทอง กีฬาเปตอง สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

ผลวอลเลย์บอลชายหาด และกีฬาเปตอง สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

นายสมศักดิ์ ศิริธรรม มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ เป็นผู้แทนหัวหน้าคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45