ชมรมแบดมินตัน จังหวัดสมุทรสงคราม

ซ่อมแซมหลังคาอาคารแบดมินตัน